mandag 20. desember 2010

Witches

Skisser for å øve på å tegne mennesker. Enkel moro inspirert av heksene fra "Hekser på tur" av Terry Pratchett.
Scetches to practise drawing humans. Simple fun inspired by the witches from "Witches Abroad" by Terry Pratchett.
Bestemor Værvoks har litt startvansker med sopelimen sin. Jeg ville gjerne hatt et par slike røde støvletter. Og en spiss hatt.
Granny Weatherwax has some starting trouble with her broom. I would like to have a pair of such red boots. And a pointy hat.